Загальні положення договору надання послуг

Написання структури договору надання послуг

Судова практика по договору надання послуг:

Оцінка податкової накладної 

Постанова КГС ВС від 01.06.2020 № 906/355/19:

Податкова накладна може оцінюватися лише у сукупності з іншими доказами, проте не може бути єдиним доказом, на підставі якого суд встановлює факт постачання товару покупцю та його прийняття ним, проте, оцінюючи податкові накладні у сукупності з іншими доказами у справі суди повинні враховувати положення Податкового кодексу України та фактичні дії як постачальника, так і покупця, щодо відображення ними в податковому та бухгалтерському обліку постачання спірного товару


Застосування принципу “сontra proferentem”

Нещодавно Верховний Суд при розгляді справи № 910/1121/19 про стягнення коштів зазначив, що у разі, якщо з'ясувати справжній зміст відповідної умови договору неможливо за допомогою загальних підходів до тлумачення змісту правочину, передбачених у частинах третій та четвертій ст. 213 ЦК України, слід застосовувати принцип “contra proferentem” (Слова договору повинні тлумачитися проти того, хто їх написав).


Нерозуміння природи договору не звільняє від обов'язку його виконання

Постанова Верховного Суду у складі Касаційного господарського суду від 18 березня 2020 р. у справі № 456/2946/17:

Верховний Суд кваліфікував договір як змішаний і зазначив, що в частині регулювання відносин між сторонами у справі він є договором про надання послуг. Відповідно, якщо договором передбачено надання послуг за плату, замовник зобов'язаний оплатити надану йому послугу в розмірі, у строки та в порядку, що встановлені таким договором.

Судова практика по договору підряду:

Постанова КГС ВС від 15.02.2019 №  910/21154/17:

Договір підряду може бути розірваний в результаті односторонньої відмови від нього, тобто в результаті вчинення замовником одностороннього правочину, який тягне припинення зобов'язань його сторін.

Питання прострочення кредитора (ст. 613 ЦК України) не входять до предмета доказування у спорі про застосування наслідків припиненого правочину (повернення авансу за договором підряду).
Якщо не буде встановлено, що сума, сплачена в рахунок належних з боржника платежів, є завдатком, вона є авансом. З припиненням дії договору підряду така грошова сума втрачає ознаки авансу та стає майном (грошовими коштами), набутими підрядником без достатньої правової підстави. 
Відповідно до ч. 1 ст. 1212 ЦК України, особа, яка набула майно або зберегла його у себе за рахунок іншої особи без достатньої правової підстави (безпідставно набуте майно), зобов'язана повернути потерпілому це майно. Особа зобов'язана повернути майно і тоді, коли підстава, на якій воно було набуте, згодом відпала.


Постанова ОП КГС від 16.03.2020 №  910/2051/19:

Відмова замовника від договору підряд згідно з ч.2 ст. 849 ЦК України у випадку недоведеності порушень умов договору зі сторони підрядника не може бути виправдана безумовним права замовника відмовитися від договору підряду на підставі ч.4 вказаної норми


Постанова КГС ВС від 28.01.2020 № 910/15489/18:

Направлення замовником за договором підряду повідомлення про розірвання договору в односторонньому порядку до закінчення встановленого ним же терміну для усунення зауважень, не відповідає доктрині заборони суперечливої поведінки


Постанова КГС ВС від 26.02.2020 №  911/582/19: 

Якщо сторони у договорі погодили, що оплата за виконані роботи здійснюється при умові отримання генпідрядником коштів від замовника, без настання такої умови вимога підрядника про стягнення заборгованості за договором субпідряду є передчасною


Постанова КЦС ВС від 03.06.2019 № 369/3689/16-ц (61-14066св18):

Наявність розписок про отримання коштів на закупівлю матеріалу і авансу не виконання робіт не є доказом існування договору підряду і його істотних умов